Persondatapolitik hos Mentech AS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Mentech AS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Mentech AS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besöker vår hemsida
  • Slutför ett köp av våra produkter
  • Skapar ett användarkonto
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Skickar oss frågor, klagomål eller feedback

Datansvar

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på shop.mentech-eco.dk er Mentech AS, Hovedvejen 9, 2600 Glostrup

Grund för behandling och syfte

Vi samlar in din allmänna kontaktinformation som namn och adress för att kunna leverera de produkten eller tjänsten som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, kortdata och IP -adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavveckling och uppfyllande av det ingångna avtalet. När betalningarna är slutförda kommer vissa av dina uppgifter att överföras till Bambora, inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbplats använder vi din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst registrera dig för, och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt och möjlighet att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

Din information (utom din e -postadress om du har samtyckt till att den behandlas i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas automatiskt 5 år efter att du har fått din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personlig information

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part, och vi överför aldrig heller dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår webbplats på Amazon Web Services och betalningssystem via Bambora, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i Amazon Web Services datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster och produkter på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster och produkter till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi alltid kommer hedra, inom ramen för gällande lagar / regler. Du har rätt att begära följande:
• Att få åtkomst till, och få dina personuppgifter korrigerade / ändrade
• Att få dina personuppgifter raderade

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected]